โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเชิญร่วมประกวดราคา ( e-bidding) การจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเชิญร่วมประกวดราคา ( e-bidding) การจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเชิญร่วมประกวดราคา ( e-bidding)

 การจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

 เพื่อสรรหาผู้รับเหมาบริการทำความสะอาด อาคารของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คลิกที่นี่

TOR รับจ้างทำความสะอาด

 

กำหนดการส่งเอกสารประกวดราคา ภายในวันที่ 15 ตุลาคม  2566