โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเชิญร่วมประกวดราคา ( e-bidding) การจัดจ้างเหมางานการดูแลบำรุงรักษาและบริหารงานซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเชิญร่วมประกวดราคา ( e-bidding) การจัดจ้างเหมางานการดูแลบำรุงรักษาและบริหารงานซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเชิญร่วมประกวดราคา ( e-bidding)

การจัดจ้างเหมางานการดูแลบำรุงรักษาและบริหารงานซ่อมบำรุง ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

(แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คลิกที่นี่

TOR Vibhavadi

 

กำหนดการส่งเอกสารประกวดราคา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

                                                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่างและอาคาร โทร. 02-561-1111 ต่อ 2704