กิจกรรม “ปรับก่อนป่วย กับ ไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพเมื่อสูงวัย”

กิจกรรม “ปรับก่อนป่วย กับ ไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพเมื่อสูงวัย”

กิจกรรมปรับก่อนป่วย กับ ไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพเมื่อสูงวัย

ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4

โดยมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้

เวลา 08.30-09.00 น.            -ลงทะเบียนร่วมงาน

เวลา 09.00-09.50 น.            - ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว บูธกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยในงาน

เวลา 10.00- 10.30 น.           -Health Talk หัวข้อ “ปรับก่อนป่วย กับ ไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพเมื่อสูงวัย”  วิทยากร นพ.รษิญะ อินทร์พยุง แผนกตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวช ศาสตร์วิถีชีวิต ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

เวลา 10.30- 10.45 น.           -พักเบรก

เวลา 11.00-11.30 น.            -การดูแลสุขภาพ “โภชนาการสำหรับผู้สูงวัย” วิทยากร คุณวรพรรณ พฤกษารัตนนนท์ นักกำหนดอาหาร และ “กายภาพบำบัดในผู้สูงวัย” วิทยากร คุณฉัตรฤกษ์ เนตรวัชรชัย นักกายภาพบำบัด 

เวลา 11.30-12.00 น.            -ถาม-ตอบ  Lucky draw จับฉลากผู้โชคดี 3 รางวัล ปิดงาน   

          

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่าน Line ของ รพ. : https://bit.ly/41OG5ab   และ เบอร์ 02-561-1111 ต่อ 2432