รถกอล์ฟ รับ-ส่ง ระหว่างอาคาร

โรงพยาบาลวิภาวดี มีรถกอล์ฟ  ไว้คอยอำนวยความสะดวกระหว่างอาคารรอบโรงพยาบาลวิภาวดี จำนวน  4   คัน โดยมีบริการหน้าอาคาร 2 และหนัาอาคาร 4 ตั้งแต่เวลา 07.00 -20.00 น.

<