ปลูกป่าชายเลน

กลุ่มจิตอาสา ในนามโรงพยาบาลวิภาวดี นำโดย นพ.พร้อมพงษ์ พีระบูล  ผอ.รพ.วิภาวดี และ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ "Vibhavadi' s Young Blood for Society" ... ร่วมด้วยจิตอาสากว่า 50 ชีวิต รวมพลังช่วยกันด้วยใจอาสา ช่วยโลกด้วยการปลูกป่าชายเลนค่ะ...ปีนี้พวกเราเดินทางไปปลูกป่าชายเลน ณ พื้นที่ป่าชายเลน บ้านแหลมแม่นกแก้ว ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรีค่ะ