อิ่มนี้ เพื่อน้อง ปีที่ 3

โรงพยาบาลวิภาวดีจัดกิจกรรม อิ่มนี้ เพื่อน้อง ปีที่ 3

 

 

โรงพยาบาลวิภาวดีจัดกิจกรรม อิ่มนี้ เพื่อน้อง ปีที่ 3 มอบเงินกว่า 30,000 บาท พร้อมมอบตู้ยาสามัญ สิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน  2562

<