โครงการ "แบ่งปันมอบฝันให้น้องปีที่5"

รพ.วิภาวดี นำโดยคุณพิชยากร กาศสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค, ตู้ยาสามัญ และทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง, โรงเรียนบ้านตาลโกน, โรงเรียนบ้านหนองหวาย และโรงเรียนแวงพิทยาคม อีกทั้งมีการเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมกับแจกโดนัทและไอศกรีมให้กับเด็กๆ และมีการสอนทำ CPR ในกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนได้จัดการแสดงมาต้อนรับทางคณะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านสำหรับกิจกรรมนี้ด้วย