Package ตรวจสุขภาพระบบตับ

หากคุณเริ่มมีอการ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร จุกแน่นใต้ชายโครงขวา และมีพฤติกรรมสายดื่มหนัก แล้วผลเลือดตับผิดปรกติ ควรใส่ใจดูแลตัวเองอย่าปล่อยให้ลุกลาม จนแก้ไม่ทัน ด้วย Package ตรวจสุขภาพระบบตับ

ราคา1,990 - 3,890 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร โทร. 02-561-1111 กด 4525

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมรักษ์ตับ 1 กลุ่ม A สำหรับผู้ตรวจพบค่า SGOT,SGPT ผิดปกติ (ชาย)

ราคา2,590

1.ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count) 
3.ตรวจการทำงานของตับ(SGOT,SGPT) 
4.ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี,ซี(HBs Ag,Anti-HCV)

โปรแกรมรักษ์ตับ กลุ่ม A สำหรับผู้ตรวจพบ SGOT,SGPT ผิดปกติ (หญิง)

ราคา2,990

1.ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count) 
3.ตรวจการทำงานของตับ(SGOT,SGPT)
4.ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี,ซี(HBs Ag,Anti-HCV) 
5.ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเนื้อเยื่อตนเอง(ANA titer)(เฉพาะผู้หญิง)

โปรแกรมรักษ์ตับ กุล่ม B สำหรับผู้ที่พบว่าเป็น Hepatitis B,C ไม่ได้รับการรักษาและดูว่าเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับ

ราคา1,990

1.ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination )
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count) 
3.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(Liver Function Test) 
4.ตรวจค่าการแข็งตัวของเม็ดเลือด(Prothrombin Time)

โปรแกรมรักษ์ตับ กุล่ม C สำหรับผู้ที่เป็นตับแข็งอยู่แล้วต้องการคัดกรองการเป็นมะเร็งตับ

ราคา3,890

1.ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count) 
3.ตรวจการทำงานของตับ(SGOT,SGPT) 
4.ตรวจเลือดวิเคราะห์มะเร็งตับ(AFP) 
5.ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน(Ultrasound Upper Abdomen)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1.รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
2.งดน้ำและอาหารก่อนมารับการตรวจ 4-6 ชั่วโมง
3.จะสามารถเข้าใน Package หรือไม่ นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ แนะนำเข้าปรึกษาแพทย์ก่อนการซื้อ Package

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง