Campaign Vaccine Protection

ให้วัคซีนเป็นเกราะป้องกันสุขภาพของคุณและครอบครัว ด้วยตัวเลือกวัคซีนที่ตอบโจทย์ทุกความเสี่ยง ให้ทุกวันของคุณมีแต่ความสุขและห่างไกลโรคร้าย

ราคา990 - 4,650 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110-11

รายละเอียดแพคเกจ

1..วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม

ราคา1,591

วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม 

2.วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2 เข็ม

ราคา2,990

วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2 เข็ม

3..วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม

ราคา2,600

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 13 สายพันธุ์  1 เข็ม

4..วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 15 สายพันธุ์ 1 เข็ม

ราคา2,700

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 15 สายพันธุ์ 1 เข็ม    

5.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม

ราคา1,690

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส  ชนิด 23 สายพันธุ์  1 เข็ม    

6.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

ราคา1,790

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

7.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 2 เข็ม

ราคา3,490

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 2 เข็ม     

8.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

ราคา790

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 1 เข็ม    

9.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 3 เข็ม

ราคา2,290

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 3 เข็ม 

10.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี 1 เข็ม

ราคา1,560

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี  1  เข็ม    

11.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี 2 เข็ม

ราคา4,650

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี 2 เข็ม    

12.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap

ราคา990

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap     

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- โปรแกรมวัคซีนดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
- หากเข้ารับบริการ ตั้งแต่ 07.00 – 16.00 น. สามารถไปที่ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย อาคาร 2 ชั้น G หรือ โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110-11
- หากเข้ารับบริการ ตั้งแต่ 16.00 – 19.00 น. สามารถไปที่แผนกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น 2 หรือ โทร.02-561-1111 ต่อ 1221-22

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง