วัคซีนเด็ก Campaign Vaccine Protection

เด็กมักเจ็บป่วยได้ง่ายและบ่อยมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะเด็กยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่มากพออีกทั้งโรคต่างๆที่ฮิตสำหรับเด็กคือโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี สุกใส และมือ เท้า ปาก มักพบเจอได้บ่อยในเด็ก แต่คุณสามารถเสริมสร้างและช่วยป้องกันโรคสำหรับเด็กๆได้ด้วยการรับวัคซีนตั้งแต่เนิ่นๆ

ราคา990 - 4,190 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกุมารเวช รพ.วิภาวดี 02-561-1111 ต่อ 4201-02

รายละเอียดแพคเกจ

1.ป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี) 1 เข็ม

ราคา1,995

ป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี) 1 เข็ม  

2.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ เด็ก 1 เข็ม   

ราคา1,190

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ เด็ก 1 เข็ม   

3.วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม  

ราคา1,590

วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม  

4.วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2  เข็ม 

ราคา2,990

วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2  เข็ม 

5.วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก (EV71 Vaccine) 1 เข็ม

ราคา3,150

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก (EV71 Vaccine)  1 เข็ม 

6.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 10 สายพันธุ์ 1 เข็ม

ราคา2,130

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 10 สายพันธุ์  1 เข็ม 

7.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 10 สายพันธุ์  2 เข็ม

ราคา4,190

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 10 สายพันธุ์  2 เข็ม

8.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม

ราคา2,600

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 13 สายพันธุ์  1 เข็ม  

9.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 15 สายพันธุ์ 1 เข็ม

ราคา2,700

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด 15 สายพันธุ์ 1 เข็ม 

10.วัคซีนป้องกัน 4 โรค (MMRV) (หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส) 1 เข็ม 

ราคา2,450

วัคซีนป้องกัน 4 โรค (MMRV) (หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส) 1 เข็ม 

11.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap 1 เข็ม 

ราคา990

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap 1 เข็ม   

12.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี 1 เข็ม  

ราคา1,560

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี 1 เข็ม  

13.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี 2  เข็ม  

ราคา4,650

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี  2  เข็ม  

14.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap 1 เข็ม  

ราคา990

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap   1 เข็ม  

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- โปรแกรมวัคซีนดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
- ช่วงอายุการฉีดวัคซีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ แนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการ
- นัดหมายแพทย์ล่วงหน้า แผนกกุมารเวช โทร. 02-561-1111 ต่อ 4201-02

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง