โปรแกรมตรวจสุขภาพ Well Being Program

สุขภาพดี จิตใจสบาย ด้วย Well Being Program ตรวจสุขภาพจากกายสู่ใจ โดยพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อความสงบและสมดุลในชีวิตคุณ

ราคา2,880 - 5,480 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นัดหมายล่วงหน้าเฉพาะวันจันทร์ อังคาร พุธเท่านั้น ที่ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Well Being Program ( For All )

ราคา2,880

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination) ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต,วัดชีพจร,ดัชนีมวลกาย(BMI)
2. ประเมินสุขภาวะทางจิตใจ (Mental Well being) โดยพยาบาลเฉพาะทาง
3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก(Chest X- ray)
4. ตรวจปัสสาวะ(Urine exam)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)
6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (HBA1C)
7. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine, eGFR)
8. ตรวจการทำงานของตับ(SGOT , SGPT,Alk)
9. ตรวจการทำงานของตับ (Gamma GT)
10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Well Being Program ( For Senior )

ราคา5,480

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination) ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต,วัดชีพจร,ดัชนีมวลกาย(BMI) 
2. ประเมินสุขภาวะทางจิตใจ (Mental Well being) โดยพยาบาลเฉพาะทาง 
3. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ ( Eye Examination) 
4. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก(Chest X- ray) 
5. ตรวจปัสสาวะ(Urine exam) 
6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC) 
7. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (HBA1C) 
8. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine, eGFR) 
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )
10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) 
11. ตรวจอุจจาระ ( Stool exam / Occult Blood)) 
12. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 parts)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
2. นัดหมายล่วงหน้าเฉพาะวันจันทร์ อังคาร พุธเท่านั้น ที่ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111
3. ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 และรับบริการตรวจสุขภาพก่อน 31 ธ.ค.2567 เท่านั้น

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

<