โปรแกรมตรวจสุขภาพ Common Cancer Screening Program (Non-Invasive)

ตรวจครั้งเดียว ครอบคลุมหลากหลายการคัดกรอง ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Common Cancer Screening Program คัดกรองทั้งมะเร็งตับ, มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูก, และมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้คุณอุ่นใจ ห่างไกลมะเร็ง

ราคา5,200 - 9,100 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น G เบอร์โทรศัพท์ 02-561-1111 ต่อ 2110 , 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ : Common Cancer Screening Program (Non-Invasive) ชาย

ราคา5,200

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination) ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต,วัดชีพจร,ดัชนีมวลกาย(BMI)
2. ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก(Chest X- ray)
3. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้ลำไส้ (CEA)
4. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
5. ตรวจเม็ดเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
6. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
7. การตรวจเชื้อ Helicobacter Pylori ด้วยวิธีเป่าลมหายใจ (Urea Breath Test)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ : Common Cancer Screening Program (Non-Invasive) หญิง

ราคา9,100

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination) ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต,วัดชีพจร,ดัชนีมวลกาย (BMI)
2. ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
3. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้ลำไส้ (CEA)
4. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
5. ตรวจเม็ดเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
6. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram / Breast Ultrasound)
7. ตรวจคัดกรองเซลส์มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening)
8. การตรวจเชื้อ Helicobacter Pylori ด้วยวิธีเป่าลมหายใจ (Urea Breath Test)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- กรุณานัดหมายการเข้ารับการตรวจล่วงหน้าที่ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 02-561-1111 ต่อ 2110-11
- ราคาโปรโมชั่น ลด 10% ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2567

การเตรียมตัว : ก่อนเข้ารับการตรวจ หาเชื้อ Helicobacter Pylori ด้วยวิธีเป่าลมหายใจ (Urea Breath Test)
1. งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนการตรวจอย่างน้อย 4 - 6 ชั่วโมง
2. งดอาหารที่มี Urea เช่น น้ำอ้อย น้ำสัปปะรด ข้าวโพด แอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
3. งดยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ทุกชนิด 4 สัปดาห์
4. งดยากลุ่ม PPls เช่น Miracid. Prevacid, Nexium. Controloc, Pariet 2 สัปดาห์
5. งดยากลุ่ม Bismuth เช่น Gastro-Bismol 4 สัปดาห์
5. งดยาเคลือบกระเพาะอาหาร เช่น Ulsanic (Sucralfate) 2 สัปดาห์
6. งดยากลุ่ม P-CAB ได้แก่ Vonoprazan (Vocinti) 2 สัปดาห์

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

<