Package ยาฉีดฮอร์โมนสำหรับผู้ป่วยเด็ก

ในปัจจุบันได้มีผู้ป่วยเด็ก ที่มีปัญหาด้านการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามวัย อาทิ โตก่อนวัย หนุ่มสาวก่อนวัย เด็กที่มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ หรือในเด็กที่มีน้ำหนักเกิน (อ้วน)

ราคา22,700 - 27,500 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกุมารเวช โทร.02-561-1111, 02-058-1111 ต่อ 4220, 4221

รายละเอียดแพคเกจ

1. ยาฉีดฮอร์โมน Enantone 3.75 mg. 3 เข็ม

ราคา25,900

Enantone 3.75 mg 3 เข็ม

2. ยาฉีดฮอร์โมน Enantone 11.25 mg. 1 เข็ม

ราคา22,700

Enantone 11.25 mg. 1 เข็ม

3. ยาฉีดฮอร์โมน Diphereline 3.75 mg. 3 เข็ม

ราคา27,500

Diphereline 3.75 mg. 3 เข็ม

4. ยาฉีดฮอร์โมน Diphereline 11.25 mg. 1 เข็ม

ราคา23,100

Diphereline 11.25 mg. 1 เข็ม

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

* ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
- นัดหมายล่วงหน้าที่ แผนกกุมารเวช ชั้น 2 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี
- แพทย์ออกตรวจ
1. แพทย์หญิงวรพร ตันติจัตตานนท์ ( ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 13.00 น. )
2. แพทย์หญิงนวลผ่อง เหรียญมณี ( ออกตรวจทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 10.00 น. )

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง