Package Vaccine เด็ก

เพราะทุกวันของลูกน้อยคือของขวัญ ปกป้องด้วย Package Vaccine เด็ก จาก 1 เดือน-4 ปี ให้สุขภาพที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานแห่งอนาคตที่สดใสของลูกรักของคุณ

ราคา3,690 - 10,500 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกุมารเวช รพ.วิภาวดี 02-561-1111 ต่อ 4221

รายละเอียดแพคเกจ

1.Package vaccine 1 เดือน – 1 ปี (แบบไม่มีวัคซีนโรตา)

ราคา6,999

อายุ 1 เดือน           วัคซีนโรคตับอักเสบบี 
อายุ 2 เดือน          วัคซีนรวม 5โรค (คอตีบ,ไอกรน,บาดทะยัก,โปลิโอ,ฮิบ)
อายุ 4 เดือน          วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ,ไอกรน,บาดทะยัก,โปลิโอ,ฮิบ)
อายุ 6 เดือน          วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ,ไอกรน,บาดทะยัก,โปลิโอ,ฮิบ,ตับอักเสบบี) 
อายุ 9 เดือน          วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ 
อายุ 1 ปี                 วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน

2.Package vaccine 1 เดือน – 1 ปี (แบบมีวัคซีนเสริมโรตา)

ราคา9,899

อายุ 1 เดือน           วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
อายุ 2 เดือน          วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, ฮิบ)
                             วัคซีนไวรัสโรตา (แบบ 2 ครั้ง และแบบ 3 ครั้ง)
อายุ 4 เดือน          วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, ฮิบ)
                             วัคซีนไวรัสโรตา (แบบ 2 ครั้ง และแบบ 3 ครั้ง)
อายุ 6 เดือน          วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, ฮิบ)
                             วัคซีนไวรัสโรตา (แบบ 2 ครั้ง และแบบ 3 ครั้ง)
อายุ 9 เดือน          วัคซีนไข้สมองอักเสบ
อายุ 1 ปี                 วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน

3.Package Vaccine 1 – 2 ปี 6 เดือน

ราคา6,099

อายุ 1 ปี 3 เดือน           วัคซีนอีสุกอีใส
อายุ 1 ปี 6 เดือน           วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, ฮิบ)
1 ปี 9 เดือน                  วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ
อายุ 2 ปี                      วัคซีนไข้สมองอักเสบ
อายุ 2 ปี 3 เดือน          วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

4.Package Vaccine 2 ปี 6 เดือน – 4 ปี

ราคา3,690

อายุ 3 ปี                     วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน
อายุ 3 ปี                     วัคซีนอีสุกอีใส
อายุ 3 ปี                     ใช้วัคซีนรวม MMRV หัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใส
อายุ 4 ปี                     วัคซีนรวม 4โรค (คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ)

แพคเกจเสริม

IPD 1 Synflorix 3 เข็ม (ชนิด 10 สายพันธุ์)

ราคา6,099 ฿

IPD 1 Synflorix 4 เข็ม (ชนิด 10 สายพันธุ์)

ราคา8,099 ฿

IPD 2 Prevnar 3 เข็ม (ชนิด 13 สายพันธุ์)

ราคา7,500 ฿

IPD 2 Prevnar 4 เข็ม (ชนิด 13 สายพันธุ์)

ราคา9,888 ฿

IPD 3 Vaxneuvance 0.5 ML 3 เข็ม (ชนิด 15 สายพันธุ์)

ราคา7,900 ฿

IPD 3 Vaxneuvance 0.5 ML 4 เข็ม (ชนิด 15 สายพันธุ์)

ราคา10,500 ฿
หมายเหตุ :

- โปรแกรมวัคซีนดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
- ช่วงอายุการฉีดวัคซีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ แนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการ
- นัดหมายแพทย์ล่วงหน้า แผนกกุมารเวช โทร. 02-561-1111 ต่อ 4221-22

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

<