โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยและอาจรุนแรงได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ราคา600 - 2,150 ฿
หมดเขต 30 เมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพ 02-561-1111 ต่อ 2110-11

รายละเอียดแพคเกจ

1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม

ราคา600

- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip Tetra, Fluarix Tetra, Influvac) 0.5 ml 1 เข็ม

2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 2 เข็ม (2 ท่าน)

ราคา1,100

- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 2 เข็ม (2 ท่าน)

3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ( EFLUELDA ) 4 สายพันธุ์ (สำหรับอายุ 65 ปีขึ้นไป)

ราคา2,150

- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ( EFLUELDA ) 4 สายพันธุ์ 0.7 ml (สำหรับอายุ 65 ปีขึ้นไป)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- ข้อ 1 - 2 ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาล
- ข้อ 3 รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาล
-หมดเขต 30 เมษายน 2567

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง