โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยวัคซีน 2024

ป้องกันคุณ และคนที่คุณรัก ด้วยวัคซีนป้องกันโรคที่มีให้คุณได้เลือกตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิด เพื่อให้คุณหมดความกังวล ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ราคา790 - 19,500 ฿
หมดเขต 30 เมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วัคซีน (แผนกอายุรกรรม) / โทร.02-561-1111 ต่อ 1221, 1222

รายละเอียดแพคเกจ

1.วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี) (InfanrixHexa, Hexaxim) 1 เข็ม

ราคา1,995

- วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี) (InfanrixHexa, Hexaxim) 1 เข็ม

2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ เด็ก 1 เข็ม

ราคา1,190

- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ เด็ก (Havrix 720, Avaxim 80 U) 1 เข็ม

3. วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม

ราคา1,590

- วัคซีนป้องกันโรคสุกใส  1 เข็ม

4. วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2 เข็ม

ราคา2,990

- วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2 เข็ม

5. วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก 1 เข็ม

ราคา3,150

- วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก EntroVac (EV71 Vaccine) 1 เข็ม

6. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ (Synflorix) 1 เข็ม

ราคา2,130

- วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ (Synflorix) 1 เข็ม

7. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ (Synflorix) 2 เข็ม

ราคา4,190

- วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ (Synflorix) 2 เข็ม

8. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ (Prevnar 13) 1 เข็ม

ราคา2,600

- วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ (Prevnar 13) 1 เข็ม

9. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 15 สายพันธุ์ (Vaxneuvance) 1 เข็ม

ราคา2,700

- วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 15 สายพันธุ์ (Vaxneuvance) 1 เข็ม

10. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 23 สายพันธุ์ (Pneumovax) 1 เข็ม

ราคา1,690

- วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 23 สายพันธุ์ (Pneumovax) 1 เข็ม

11. วัคซีนป้องกัน 4 โรค (MMRV) (หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส) (Proquad 0.5 ml) 1 เข็ม

ราคา2,450

- วัคซีนป้องกัน 4 โรค (MMRV) (หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส) (Proquad 0.5 ml)  1 เข็ม

12. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

ราคา1,790

- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

13. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 2 เข็ม

ราคา3,490

- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 2 เข็ม

14. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

ราคา790

- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

15. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 3 เข็ม

ราคา2,290

- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 3 เข็ม

16. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap (ADACEL) 1 เข็ม

ราคา990

- วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap (ADACEL)  1 เข็ม

17. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ผู้ใหญ่ (Skyzoster) 1 เข็ม

ราคา4,990

- วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ผู้ใหญ่ (Skyzoster) 1 เข็ม

18. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14 ปี) 1 เข็ม

ราคา2,990

- วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14 ปี) 1 เข็ม

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

-รวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าฉีดยา (ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์)
-กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี รับบริการที่แผนกกุมารเวช อาคาร 4 ชั้น 2 และต้องพบแพทย์ก่อนฉีดทุกครั้ง และมีค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์
-หมดเขต 30 เมษายน 2567

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง