Promotion วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อายุ 4-60 ปี สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน ไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด ราคา 4,300 บาท / 2 เข็ม ฉีดห่างกัน 3 เดือน

ราคา4,300 - 4,300 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกอายุรกรรม 02-561-1111 ต่อ 1221-2

รายละเอียดแพคเกจ

Promotion วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ราคา4,300

สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อายุ 4-60 ปี  สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน ไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดราคา 4,300 บาท / 2 เข็ม ฉีดห่างกัน 3 เดือน 

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- ราคานี้รวมค่าบริการ รพ. ( ไม่รวมค่าแพทย์ )
- สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อายุ 4-60 ปี
-สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน ไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด
- ราคาดังกล่าว รวมค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 เข็ม โดยฉีดห่างกัน 3 เดือน
-โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้อีก
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0