Happy Lady

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงตามช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง? สำหรับผู้หญิงวัยทำงาน และห่วงใยในสุขภาพ เรามีคำตอบให้ กับโปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง Happy Lady

ราคา2,500 - 7,500 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพ 02-561-1111 ต่อ 2110-1

รายละเอียดแพคเกจ

Happy Lady Freshy

ราคา2,500

​​​​​​1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์        (Physical Examination)

2. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก            (Chest X-ray)

3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด    (Complete Blood Count)

4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด         (Fasting Blood Sugar)    

5. ตรวจการทำงานของไต        (BUN,Creatinine)    

6. ตรวจการทำงานของตับ        (Liver Functinon Test)    

7. ตรวจระดับไขมันในเลือด         (Cholesterol)    

8. ตรวจระดับไขมันในเลือด        (Triglyceride)    

9. ตรวจระดับไขมันในเลือด        (HDL-Cholesterol)    

10. ตรวจระดับไขมันในเลือด        (LDL-Cholesterol)    

11. ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์        (Urine examination)    

12. คูปองอาหาร         

13. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ         

14. ค่าบริการพยาบาล,ค่าบริการโรงพยาบาล     

Happy Lady Junior

ราคา6,900
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ( Physical Examination)
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์
3. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
5. ตรวระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
6. ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)
7. ตรวจการทำงานของตับ (Liver Functinon Test)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol)
11. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol)
12. ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine examination)
13. ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Thin Prep PAP TEST )
14. ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram )
15. คูปองอาหาร
16. สมุดรายงานตรวจสุขภาพ
17. ค่าบริการพยาบาล,ค่าบริการโรงพยาบาล

Happy Lady Elderly

ราคา7,500
1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2 ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์
3 ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray )
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG )
5 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
6 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
7 ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)
8 ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)
9 ตรวจการทำงานของตับ (Liver Functinon Test)
10 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
11 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
12 ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol)
13 ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol)
14 ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine examination)
15 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Thin Prep PAP TEST **)
16 ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram )
17 คูปองอาหาร
18 สมุดรายงานตรวจสุขภาพ
19 ค่าบริการพยาบาล,ค่าบริการโรงพยาบาล

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- Lady Freshy เหมาะกับผู้หญิงช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป
- Lady Junior เหมาะกับผู้หญิงช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป
-Lady Elderly เหมาะกับผู้หญิงช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป
- รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
- สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 02-561-1111 ต่อ 2110-2111 แผนกตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0