โปรโมชั่น “Happy & Healthy Mom” โปรแกรมตรวจพิเศษ แผนก X-ray

อยากให้คุณบอกรักคนที่คุณรัก ด้วยสุขภาพที่ดี กับ โปรโมชั่น “Happy & Healthy Mom” เพราะการป้องกันดีกว่ารักษา

ราคา1,900 - 7,000 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนก รังสีวินิจฉัย 02-058-1111 ต่อ 2021, 2022

รายละเอียดแพคเกจ

1. ตรวจความหนาแน่นกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Parts)

ราคา1,900

ตรวจความหนาแน่นกระดูก 2 ส่วน  (Bone Mineral Density 2 Parts)

2. การตรวจกระดูกสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เบื้องต้น (MRI Screening Whole Spine)

ราคา6,000

การตรวจกระดูกสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เบื้องต้น (MRI Screening Whole Spine)    

3. การตรวจสมองเสื่อมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น (MRI Brain check – up)

ราคา7,000

การตรวจสมองเสื่อมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น (MRI Brain check – up)

4. ตรวจปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score)

ราคา4,000

ตรวจปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score) 

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
- สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 02-561-1111 ต่อ 2021, 2022 แผนก รังสีวินิจฉัย

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0