โปรโมชั่น “Happy & Healthy Mom” โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงผู้หญิง

เมื่อคุณมีความเสี่ยง หรือมีอาการสงสัยบ่งชี้ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูก หรือพบผลตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ รพ.วิภาวดี ได้จัดโปรกแกรมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยการส่องกล้อง เพื่อค้นหาโรคและรักษาได้ทันท่วงที

ราคา1,590 - 4,590 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสูตินรีเวช 02-561-1111 ต่อ 2219-20

รายละเอียดแพคเกจ

1.ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก

ราคา1,590

ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)

2. ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอดเพื่อดู รังไข่ มดลูกปีกมดลูก

ราคา2,590

ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอดเพื่อดู รังไข่ มดลูกปีกมดลูก(Cervical Cancer Screening(Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)Plus Vaginal Ultrasound)

3. ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี

ราคา2,990

ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี(Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)Plus HPV Screening)

4.ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีและตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องคลอดเพื่อดูรังไข่ มดลูก ปีกมดลูก

ราคา4,590

ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอดเพื่อดูรังไข่ มดลูก ปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)  Plus HPV Screening, Plus Vaginal Ultrasound)

5.ตรวจค้นหามะเร็งรังไข่

ราคา3,500

5.1 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด เพื่อดูรังไข่ มดลูก (Vagina Ultrasound)5.2ตรวจเลือดเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ (CA125 และ HE4 (Human Epididymal Protein4)        

6.ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์พร้อมพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ราคา3,190

ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์พร้อมพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ(Digital Mammogram/Ultrasound/Specialist Counseling)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thinprep pap test + Aptima HPV ระดับ mRNAtest
(1.3-1.4)รับของที่ระลึก
- ข้อ 1.1-1.5 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 02-561-1111 ต่อ 2219,2220 แผนกสูติ-นรีเวช
- ข้อ 1.6 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-561-1111 ต่อ 4142-3 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
- รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0