โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

เมื่อคุณไม่มีแวลาดูแลเเด็กและผู้สูงอายุในบ้าน จำเป็นต้องหาคนมาดูแลแทน และเพื่อไม่ให้คุณกังวลว่าคนที่มาดูแลจะแพร่กระจายเชื้อหรือไม คุณจะหมดห่วงด้วยโปรแกรมตรวจสุชภาพสำหรับผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ที่รพ.วิภาวดี ไ้ดจัดทำขึ้น 1. เหมาะสำหรับผู้รับบริการที่ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จากผู้ดูแลสู่บุคคลอื่น 2. โปรแกรมนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการตรวจ ดังนี้ - ตรวจความผิดปกติของปอด วัณโรคปอด - ตรวจดูภาวะ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ตับอักเสบบี และโรคเอดส์ (Anti HIV) - ตรวจอุจจาระเพื่อดูพยาธิ และดูเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร เชื้อ Salmonella ที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง

ราคา2,900 - 2,900 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น G เบอร์โทรศัพท์ 02-5611111 ต่อ 2110 , 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

ราคา2,900

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination 
2. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก Chest X-ray 
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count 
4. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti HAV IgM 
5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HbsAg 
6. ตรวจหาเชื้อ Anti HIV Anti HIV 
7. ตรวจปัสสาวะ Urine exam 
8. ตรวจหาพยาธิและเลือดในอุจจาระ Stool exam / Stool C/S 
9. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report 

เงื่อนไขในการรับบริการ 
1. ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ 
2. สามารถรอฟังผลได้ใน 2 ชั่วโมง (ยกเว้นผลอุจจาระเพาะเชื้อ ใช้เวลา 3 วันทำการ) 
3. กรุณาเตรียมเอกสารบัตรประชาชน หรือ Passport เพื่อใช้ยื่นประกอบก่อนเข้ารับบริการ

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมและการรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)
2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ราคานี้สามารถใช้และเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

<