ใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่

ปัจจุบัน ตามกฎหมายผู้ขับขี่รถยนต์ ต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่ ซึ่งรพ. วิภาวดี มีบริการในส่วนนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ต้องขออนุญาตและต่อใบอนุญาตขับขี่

ราคา1,400 - 1,400 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น G เบอร์โทรศัพท์ 02-561-1111 ต่อ 2110 , 2111

รายละเอียดแพคเกจ

ใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่

ราคา1,400

โปรแกรมนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการตรวจ ดังนี้ 
- ตรวจความผิดปกติของปอด และหัวใจ โดยการ X-ray 
- ตรวจสายตาอาชีวอนามัย 
- ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 

เงื่อนไขในการรับบริการ 
1. ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ 
2. สามารถรับผลกลับได้ภายในวันตรวจ 
3. กรุณาเตรียมเอกสารบัตรประชาชน หรือ Passport มาในวันตรวจ 
4. กรณีสวมแว่น ผู้รับบริการควรนำแว่นมาในวันตรวจ

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมและการรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)
2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

<