ใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (คร.5)

รพ.วิภาวดี มีบริการออกใบรับรองแพทย์ คนประจำเรือ ตาม คร.5 สำหรับลูกเรือที่ต้องการขอใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตคนประจำเรือ

ราคา3,100 - 3,100 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น G เบอร์โทรศัพท์ 02-561-1111 ต่อ 2110 , 2111

รายละเอียดแพคเกจ

ใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (คร.5)

ราคา3,100

โปรแกรมนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการตรวจ ดังนี้ 
- ตรวจความผิดปกติของปอด และหัวใจ โดยการ X-ray 
- ตรวจสายตาอาชีวอนามัย 
- การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
- การตรวจเลือด ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
- ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ 
-ตรวจทันตกรรม 
- เวลาโดยประมาณที่ใช้ในการตรวจ 2 ชั่วโมง 

เงื่อนไขในการรับบริการ 
1. ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ 
2. สามารถรับผลกลับได้ภายในวันตรวจ 
3. กรุณาเตรียมเอกสารบัตรประชาชน Passport และ Seaman book ,บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเตรียมมาให้ในวันที่มาตรวจ 
4. กรณีสวมแว่น ผู้รับบริการควรนำแว่นมาในวันตรวจ

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมและการรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)
2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (คร.5) ลูกค้าเตรียม Seaman Book, Passport , บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเตรียมมาให้ในวันที่มาตรวจ
4. สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

แพ็คเกจอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

<