ใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (คร.5)

รพ.วิภาวดี มีบริการออกใบรับรองแพทย์ คนประจำเรือ ตาม คร.5 สำหรับลูกเรือที่ต้องการขอใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตคนประจำเรือ

ราคา3,100 - 3,100 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น G เบอร์โทรศัพท์ 02-5611111 ต่อ 2110 , 2111

รายละเอียดแพคเกจ

ใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (คร.5)

ราคา3,100
โปรแกรมนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการตรวจ ดังนี้
- ตรวจความผิดปกติของปอด และหัวใจ โดยการ X-ray
- ตรวจสายตาอาชีวอนามัย
- การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
- การตรวจเลือด ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ
-ตรวจทันตกรรม
- เวลาโดยประมาณที่ใช้ในการตรวจ 2 ชั่วโมง

เงื่อนไขในการรับบริการ
1. ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ
2. สามารถรับผลกลับได้ภายในวันตรวจ
3. กรุณาเตรียมเอกสารบัตรประชาชน Passport และ Seaman book ,บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเตรียมมาให้ในวันที่มาตรวจ
4. กรณีสวมแว่น ผู้รับบริการควรนำแว่นมาในวันตรวจ

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมและการรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)
2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (คร.5) ลูกค้าเตรียม Seaman Book, Passport , บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเตรียมมาให้ในวันที่มาตรวจ

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0