โปรโมชั่นวัคซีนเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

รพ.วิภาวดี ได้รวบรวม รายการฉีดวัคซีนสำหรับทุกคน ไว้ให้คุณได้เลือกให้กับคนสำคัญของคุณ ในราคาพิเศษกว่า 35 รายการ พร้อมรับของที่ระลึกในบางรายการ อย่ารอให้เกิดโรคร้ายกับคนที่คุณรัก ควรป้องกันไว้ก่อน

ราคา600 - 19,500 ฿
หมดเขต 30 มิถุนายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกอายุรกรรม โทร. 02 – 5611111 ต่อ 1222

รายละเอียดแพคเกจ

1.วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี) (InfanrixHexa, Hexaxim) 1 เข็ม

ราคา1,995

วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี) (InfanrixHexa, Hexaxim) 1 เข็ม

2.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ เด็ก 1 เข็ม

ราคา1,190

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ เด็ก 1 เข็ม

3. วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม

ราคา1,590

วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม

4. วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2 เข็ม

ราคา2,990

 วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2 เข็ม

5. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 1 เข็ม

ราคา2,130

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 1 เข็ม

6.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 2 เข็ม

ราคา4,190

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 2 เข็ม

7. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14 ปี) 1 เข็ม

ราคา2,925

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14 ปี) 1 เข็ม

8. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-15 ปี) 2 เข็ม

ราคา5,850

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-15 ปี) 2 เข็ม

9. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-15 ปี) 2 เข็ม

ราคา13,500

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-15 ปี) 2 เข็ม

10. วัคซีนป้องกัน 6 โรค+ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Infanrix Hexa+Syflorix) 1 เข็ม

ราคา3,990

วัคซีนป้องกัน 6 โรค+ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Infanrix Hexa+Syflorix) 1 เข็ม

11. วัคซีนป้องกัน 6 โรค+โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Hexaxim+Prevnar13) 1 เข็ม

ราคา4,540

วัคซีนป้องกัน 6 โรค+โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Hexaxim+Prevnar13) 1 เข็ม

12. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Boostagen)1 เข็ม

ราคา1,090

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Boostagen)1 เข็ม

13. วัคซีนป้องกัน 4 โรค (MMRV) (หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส) (Proquad0.5 ml) 1 เข็ม

ราคา2,290

วัคซีนป้องกัน 4 โรค (MMRV) (หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส) (Proquad0.5 ml)  1 เข็ม

14. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Prevnar13) 1 เข็ม

ราคา2,600

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Prevnar13)   1 เข็ม

15.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส(Prevnar13) 1 เข็ม+ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4 สายพันธุ์ 1 เข็ม(เฉพาะในผู้ใหญ่)

ราคา2,990

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส(Prevnar13) 1 เข็ม+ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4 สายพันธุ์ 1 เข็ม(เฉพาะในผู้ใหญ่)

16.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumovax) 1 เข็ม

ราคา1,390

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumovax) 1 เข็ม

17.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumovax) 1 เข็ม+วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม(เฉพาะในผู้ใหญ่)

ราคา1,990

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumovax) 1  เข็ม+วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  1  เข็ม(เฉพาะในผู้ใหญ่)

18.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

ราคา1,790

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่   1    เข็ม

19.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 2 เข็ม

ราคา3,390

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่  2 เข็ม

20.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

ราคา790

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่   1   เข็ม 

21.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 3 เข็ม

ราคา2,290

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่   3   เข็ม 

22.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ - บี (Twinrix) 1 เข็ม

ราคา1,690

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ - บี (Twinrix) 1 เข็ม

23.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ - บี (Twinrix) 3 เข็ม

ราคา4,990

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ - บี (Twinrix) 3  เข็ม

24.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap

ราคา990

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap

25.วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ผู้ใหญ่ (Skyzoster) 1 เข็ม

ราคา4,700

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ผู้ใหญ่ (Skyzoster) 1 เข็ม

26.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) 3 เข็ม (15 - 45 ปี)

ราคา7,850

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) 3 เข็ม (15 - 45 ปี)

27.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) 3 เข็ม (15 ปี ขึ้นไป)

ราคา19,500

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) 3 เข็ม (15 ปี ขึ้นไป)

28.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม + วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap

ราคา1,550

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml   1  เข็ม + วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap

29.วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า แบบ Pre - Exposture 2 เข็ม (Verorab,Speeda)

ราคา1,349

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า แบบ Pre - Exposture 2 เข็ม (Verorab,Speeda)

30.วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 3 เข็ม

ราคา7,800

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก    3     เข็ม

31.Liraglutide Injection (Saxenda) 3.0 mg 3 เข็ม

ราคา11,000

Liraglutide Injection (Saxenda) 3.0 mg  3 เข็ม

32.Liraglutide Injection (Saxenda) 3.0 mg 5 เข็ม

ราคา17,900

Liraglutide Injection (Saxenda) 3.0 mg  5  เข็ม

33.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม

ราคา600

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml   1   เข็ม

34.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 2 เข็ม (2ท่าน)

ราคา1,100

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml    2 เข็ม (2ท่าน)

35.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.7 ml (สำหรับผู้ที่มีอายุ ≥ 65 ปี)

ราคา2,390

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.7 ml (สำหรับผู้ที่มีอายุ ≥  65 ปี)    

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

หมายเหตุ : ข้อ 1 - 34 รวมค่าเวชภัณฑ์/ค่าฉีดยา (ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์)
** ข้อ 35 รวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าฉีดยา ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าแพทย์แล้ว
**เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 **

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0