โปรแกรมสำหรับผู้ที่ทำงานในที่สูง (Working at height)

การทำงานในพื้นที่สูงและมีความเสี่ยง ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแม้อุปกรณ์ป้องกันจะดีและมีการเซฟตี้ที่ดีแล้ว สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานก็จะต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียด เพื่อให้พร้อมกับการทำงานในพื้นที่สูง

ราคา4,115 - 4,115 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมสำหรับผู้ที่ทำงานในที่สูง (Working at height)

ราคา4,115
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational physical)
- ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, ดัชนีมวลกาย (BMI)
2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4. ตรวจสารเอมเฟามีนในปัสสาวะ (Amphetamine)
5. ตรวจคัดกรองสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (Occuptional vision test)
6. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung function)
7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0