โปรโมชั่น 37 ปี รพ.วิภาวดี โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงผู้หญิง

เมื่อคุณมีความเสี่ยง หรือมีอาการสงสัยบ่งชี้ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูก หรือพบผลตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ รพ.วิภาวดี ได้จัดโปรกแกรมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยการส่องกล้อง เพื่อค้นหาโรคและรักษาได้ทันท่วงที

ราคา1,590 - 4,590 ฿
หมดเขต 30 เมษายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม 02-561-1111 ต่อ 2219-20

รายละเอียดแพคเกจ

1. ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)

ราคา1,590

- ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)

2. ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอดเพื่อดู รังไข่ มดลูกปีกมดลูก (Cervical Cancer S reening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)Plus Vaginal Ultrasound)

ราคา2,590

- ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอดเพื่อดู รังไข่ มดลูกปีกมดลูก (Cervical Cancer S  reening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)Plus Vaginal Ultrasound)

3. ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)Plus HPV Screeni ng)

ราคา2,990

- ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)Plus HPV Screeni ng)

4. ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีและตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องคลอดเพื่อดูรังไข่ มดลูก ปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep) Plus HPV Screening, Plus Vaginal Ultrasound)

ราคา4,590

- ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีและตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องคลอดเพื่อดูรังไข่ มดลูก ปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)  Plus HPV Screening, Plus Vaginal Ultrasound)

5. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์พร้อมพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Digital Mammogram/Ultrasound/Specialist Counseling)

ราคา3,190

- ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์พร้อมพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Digital Mammogram/Ultrasound/Specialist Counseling)

6. ตรวจค้นหามะเร็งรังไข่

ราคา3,500

 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด เพื่อดูรังไข่ มดลูก (Vagina Ultrasound)- ตรวจเลือดเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ (CA125 และ HE4 (Human Epididymal Protein4) 

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thinprep pap test + Aptima HPV ระดับ mRNAtest
รับของที่ระลึก
- ข้อ 1 - 4 และ ข้อ 6 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 02-058-1111 ต่อ 2219,2220
- ข้อ 5 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-058-1111 ต่อ 4142-3 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
- รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
- การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
โปรแกรมในโปรโมชั่น 10,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน กับบัตรเครดิตที่เข้าร่วม

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->