โปรโมชั่นครบรอบ 37 ปี รพ.วิภาวดี โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กที่มีการเจริญเติบโต ไม่เป็นไปตามวัย

เมื่อสงสัยว่า ลูกน้อยของคุณทำไมดูโตเกิน ในวัยเดียวกัน และในห้องเรียน อย่าวิตกกังวลใจ สามารถพาน้องมาตรวจด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กที่มีการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามวัย อีกทั้ง เป็นการวินิจฉัยหรือตรวจในเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเร็วกว่าปกติหรือช้ากว่าปกติ ซึ่งในกลุ่มนี้ต้องพบกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ อาทิ เด็กเป็นสาวก่อนวัยเป็นหนุ่มก่อนวัย, เด็กอ้วนผิดปกติ, เด็กที่เตี้ยกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน แล้วปัญหาของลูก ทำไม ลูกอ้วนง่ายจัง ผิดปกติรึเปล่า ไขข้อสงสัยด้วยการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กตัวนี้เลย

ราคา990 - 2,790 ฿
หมดเขต 30 เมษายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกุมารเวช โทร.02-561-1111 ต่อ 4220, 4221

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กที่มีการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามวัย (ตรวจเด็กเป็นสาวก่อนวัยและเป็นหนุ่มก่อนวัย)

ราคา990

เป็นการวินิจฉัยหรือตรวจในเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเร็วกว่าปกติหรือช้ากว่าปกติ ซึ่งในกลุ่มนี้ต้องพบกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ รายการตรวจ / DESCRIPTION1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)2.ตรวจหาอายุของมวลกระดูก (Bone age)3.ค่าบริการโรงพยาบาล หมายเหตุ- นัดหมายล่วงหน้า แผนกกุมารเวช ชั้น 2 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี- แพทย์ออกตรวจ 1. แพทย์หญิงวรพร ตันติจัตตานนท์ ( ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 13.00 น. )2. แพทย์หญิงนวลผ่อง เหรียญมณี ( ออกตรวจทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 10.00 น. )

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กที่มีการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามวัย( ตรวจเด็กตัวเตี้ย )

ราคา2,790

รายการตรวจ1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination 

2 ตรวจหาอายุของมวลกระดูก Bone age

 3 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง Complete Blood Count 

4 ตรวจการทำงานของไต Creatinine 

5 ตรวจเลือดหาสารเกลือแร่ในร่างกาย Electrolyte 

6 ตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือด Total Calcium 

7 ตรวจหาระดับไทรอยด์์ในเลือด Free T 4 

8 ตรวจหาระดับไทรอยด์์ในเลือด TSH 

9 ค่าบริการโรงพยาบาล หมายเหตุ- นัดหมายล่วงหน้าที่ แผนกกุมารเวช ชั้น 2 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดีแพทย์ออกตรวจ1. แพทย์หญิงวรพร ตันติจัตตานนท์ ( ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 13.00 น. ) 

2. แพทย์หญิงนวลผ่อง เหรียญมณี ( ออกตรวจทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 10.00 น.)

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กที่มีการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามวัย ( ตรวจประเมินเด็กอ้วน )

ราคา2,290

รายการตรวจ1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination 

2 ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar 

3 ตรวจหาน้ำตาลสะสม HbA1C 

4 ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol 

5 ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride 

6 ตรวจหาระดับไทรอยด์์ในเลือด Free T 4 

7 ตรวจหาระดับไทรอยด์์ในเลือด TSH 

8 ค่าบริการโรงพยาบาล หมายเหตุ- นัดหมายล่วงหน้าที่ แผนกกุมารเวช ชั้น 2 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดีแพทย์ออกตรวจ1. แพทย์หญิงวรพร ตันติจัตตานนท์ ( ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 13.00 น. ) 

2. แพทย์หญิงนวลผ่อง เหรียญมณี ( ออกตรวจทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 10.00 น. )

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- นัดหมายล่วงหน้าที่ แผนกกุมารเวช ชั้น 2 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี
แพทย์ออกตรวจ
1. แพทย์หญิงวรพร ตันติจัตตานนท์ ( ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 13.00 น. ) 
2. แพทย์หญิงนวลผ่อง เหรียญมณี ( ออกตรวจทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 10.00 น. )

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->