โปรโมชั่น 37 ปี โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Plus ชาย/หญิง จะได้รับโปรแกรม Basic Check Up เพิ่ม

เพียงซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Plus ชาย/หญิง จะได้รับโปรแกรม Basic Check Up มูลค่า 2,400 บาท และคูปอง มูลค่า 3,000 บาท

ราคา11,600 - 15,000 ฿
หมดเขต 30 เมษายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Plus ชาย รับโปรแกรม Basic Check Up เพิ่ม

ราคา11,600

รายละเอียดการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)

3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination)

4. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)

5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

6. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)

7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)

8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)

9. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)

10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"

11. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)

12. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)

13. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)

14. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ (AFP, CEA)

15. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

16. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)

17. ตรวจหาพยาธิ/เลือดในอุจจาระ (Stool exam / Occult blood)

18. ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (Ankle Brachial Index)

19. ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอ (CIMT)

20. คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)** รับเพิ่ม โปรแกรม Basic Check up **รายการตรวจสุขภาพ1          ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination)            ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต,วัดชีพจร,ดัชนีมวลกาย(BMI)2          ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก (Chest  X- ray)3          ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)4          ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)5          ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)6          ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)7          ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT)8          ตรวจการทำงานของไต (BUN,Cretinine)9          ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)10        ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)11        คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

2.โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Plus หญิง รับโปรแกรม Basic Check Up เพิ่ม

ราคา15,000

รายละเอียดการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)

3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination)

4. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)

5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

6. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)

7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)

8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)

9. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)

10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT,Alkaline Phosphatase,Bilirubin, Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )"

11. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)

12. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)

13. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)

14. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับและลำไส้ (AFP, CEA)

15. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)

16. ตรวจหาพยาธิ/เลือดในอุจจาระ (Stool exam / Occult blood)

17. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening Liquid - Based )

18. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์(Digital Mammogram / Breast Ultrasound)

19. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 parts)

20. คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)** รับเพิ่ม โปรแกรม Basic Check up **

รายการตรวจสุขภาพ

1          ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination)

            ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต,วัดชีพจร,ดัชนีมวลกาย(BMI)

2          ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก (Chest  X- ray)

3          ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)

4          ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

5          ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

6          ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)

7          ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT)

8          ตรวจการทำงานของไต (BUN,Cretinine)

9          ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)

10        ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

11        คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

-โปรแกรม Basic Check up สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
-คูปอง มูลค่า 3,000 บาท มีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ตรวจโปรแกรม Healthy Plus หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้รับบริการต้องชำระเพิ่ม และผู้รับบริการไม่สามารถโอนสิทธิ์คูปองนี้ให้ผู้อื่นได้
-คูปองนี้ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
-คูปองนี้ไม่สามารถทอนเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่นๆและไม่สามารถทอนส่วนต่างเป็นเงินสดได้
-ในกรณีซื้อรายการตรวจน้อยกว่ามูลค่าคูปองจะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
-โรงพยาบาลวิภาวดีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->