โปรโมชั่น “Gift for Good Health 2023” เสริมสร้างสุขภาพด้วยวัคซีน

ป้องกันคุณ และคนที่คุณรัก ด้วยวัคซีนป้องกันโรคที่มีให้คุณได้เลือกตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิด เพื่อให้คุณหมดความกังวล ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ราคา600 - 19,500 ฿
หมดเขต 31 มกราคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วัคซีน (แผนกอายุรกรรม) / โทร.02-561-1111 ต่อ 1221, 1222

รายละเอียดแพคเกจ

1.วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี) (InfanrixHexa, Hexaxim) 1 เข็ม

ราคา1,995

- วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี) (InfanrixHexa, Hexaxim) 1 เข็ม

2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ เด็ก 1 เข็ม

ราคา1,190

- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ เด็ก 1 เข็ม

3. วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม

ราคา1,590

- วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม

4. วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2 เข็ม

ราคา2,990

- วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2 เข็ม

5. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 1 เข็ม

ราคา2,130

- วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 1 เข็ม

6. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 2 เข็ม

ราคา4,190

- วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 2 เข็ม

7. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14 ปี) 1 เข็ม

ราคา2,925

- วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14 ปี) 1 เข็ม

8. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14 ปี) 2 เข็ม

ราคา5,850

- วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14 ปี) 2 เข็ม

9. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-15 ปี) 2 เข็ม

ราคา13,500

- วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-15 ปี) 2 เข็ม

10. วัคซีนป้องกัน 6 โรค + โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Infanrix Hexa + Syflorix) 1 เข็ม

ราคา3,990

- วัคซีนป้องกัน 6 โรค + โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Infanrix Hexa + Syflorix) 1 เข็ม

11. วัคซีนป้องกัน 6 โรค + โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Hexaxim + Prevnar 13) 1 เข็ม

ราคา4,540

- วัคซีนป้องกัน 6 โรค + โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Hexaxim + Prevnar 13) 1 เข็ม

12. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Boostagen) 1 เข็ม

ราคา1,090

- วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Boostagen) 1 เข็ม 

13. วัคซีนป้องกัน 4 โรค (MMRV) (หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส) (Proquad 0.5 ml) 1 เข็ม

ราคา2,290

- วัคซีนป้องกัน 4 โรค (MMRV) (หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส) (Proquad 0.5 ml) 1 เข็ม

14. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Prevnar 13) 1 เข็ม

ราคา2,600

- วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Prevnar 13) 1 เข็ม 

15. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม + วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap (Adacel), Tdap (Boostrix) 1 เข็ม

ราคา1,550

- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม + วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน  Tdap (Adacel), Tdap (Boostrix) 1 เข็ม

16. วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า แบบ Pre – Exposture 2 เข็ม (Verorab, Speeda)

ราคา1,349

- วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า แบบ Pre – Exposture 2 เข็ม (Verorab, Speeda)

17. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม

ราคา600

- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม 

18. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 2 เข็ม (2 ท่าน)

ราคา1,100

- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 2 เข็ม (2 ท่าน)

19. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Prevnar 13) 1 เข็ม + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เฉพาะในผู้ใหญ่)

ราคา2,990

- วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Prevnar 13) 1 เข็ม + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เฉพาะในผู้ใหญ่)    

20. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumovax) 1 เข็ม

ราคา1,390

- วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumovax) 1 เข็ม

21. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumovax) 1 เข็ม + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เฉพาะในผู้ใหญ่)

ราคา1,990

- วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumovax) 1 เข็ม + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เฉพาะในผู้ใหญ่)

22. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

ราคา1,790

- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

23. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 2 เข็ม

ราคา3,390

- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 2 เข็ม

24. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

ราคา790

- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

25. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 3 เข็ม

ราคา2,290

- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่  3 เข็ม 

26. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี (Twinrix) 1 เข็ม

ราคา1,690

- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี (Twinrix) 1 เข็ม

27. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี (Twinrix) 3 เข็ม

ราคา4,990

- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี (Twinrix) 3 เข็ม

28. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap (Adacel), Tdap (Boostrix) 1 เข็ม

ราคา990

- วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap (Adacel), Tdap (Boostrix) 1 เข็ม 

29. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ผู้ใหญ่ (Skyzoster) 1 เข็ม

ราคา4,700

- วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ผู้ใหญ่ (Skyzoster) 1 เข็ม

30. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) 3 เข็ม (15-45 ปี)

ราคา7,850

- วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์  (GARDASIL) 3 เข็ม (15-45 ปี)

31. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) 3 เข็ม (15 ปีขึ้นไป)

ราคา19,500

- วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์  (GARDASIL) 3 เข็ม (15 ปีขึ้นไป)

32. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 3 เข็ม

ราคา7,800

- วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 3 เข็ม

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

* ข้อ 1 - 32 รวมค่าเวชภัณฑ์/ค่าฉีดยา (ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์)
* การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
โปรแกรมในโปรโมชั่น 10,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน กับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ เฉพาะโปรแกรม Lasik สามารถผ่อนชำระ 0 % นาน 6 เดือน กับบัตรที่ร่วมรายการ

* สิทธิประโยชน์ของการซื้อโปรแกรมตรวจ
เมื่อใช้บริการ Gift for Good Health 2023 ราคา 10,000 บาทขึ้นไป
“ รับฟรีของที่ระลึกจากโรงพยาบาลวิภาวดี “

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->