โปรโมชั่น“Gift for Good Health 2023” ศูนย์หัวใจ

การเต้นของหัวใจ บอกอะไรเรา ? หากคุณมีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ใจสั่น หอบเหนื่อย ขณะออกกำลังกาย อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะก็เป็นได้

ราคา6,210 - 15,210 ฿
หมดเขต 31 มกราคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ 02-561-1111 ต่อ 1322-1323

รายละเอียดแพคเกจ

Healthy Heart Program

ราคา6,210

-

แพคเกจเสริม

Heart Screening Program

ราคา8,460 ฿

Heart Platinum Program

ราคา15,210 ฿
หมายเหตุ :

- ไม่รวมค่าตรวจและค่ารักษาอื่นๆเพิ่มเติม
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-058 -1111 ต่อ 1322, 1323

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->