โปรโมชั่น “Gift for Good Health 2023” โปรแกรมความเสี่ยงผู้หญิง

เมื่อคุณมีความเสี่ยง หรือมีอาการสงสัยบ่งชี้ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูก หรือพบผลตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ รพ.วิภาวดี ได้จัดโปรกแกรมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยการส่องกล้อง เพื่อค้นหาโรคและรักษาได้ทันท่วงที

ราคา1,590 - 4,590 ฿
หมดเขต 31 มกราคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โทร 02-561-1111 กด 2219-20

รายละเอียดแพคเกจ

1.ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening ZThin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)

ราคา1,590

-

แพคเกจเสริม

2.ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอดเพื่อดู รังไข่ มดลูกปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path /Liqui-Prep)Plus Vaginal Ultrasound

ราคา2,590 ฿

3 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)Plus HPV Screening)

ราคา2,990 ฿

4 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีและตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องคลอดเพื่อดูรังไข่ มดลูก ปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep) Plus HPV Screening, Plus Vaginal Ultrasound)

ราคา4,590 ฿

5 ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์พร้อมพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Digital Mammogram/Ultrasound/Specialist Counseling)

ราคา3,190 ฿

6 ตรวจค้นหามะเร็งรังไข่ 1.6.1 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด เพื่อดูรังไข่ มดลูก (Vagina Ultrasound) 1.6.2 ตรวจเลือดเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ (CA125 และ HE4 (Human Epididymal Protein4)

ราคา3,500 ฿
หมายเหตุ :

- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thinprep pap test + Aptima HPV ระดับ mRNA test
รับของที่ระลึก
- ข้อ 1.1-1.4 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 02-058-1111 ต่อ 2219,2220
- ข้อ 1.5 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-058-1111 ต่อ 4142-3 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
- รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->