Package ตรวจสุขภาพ ไต

-

ราคา1,490 - 2,490 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกอายุรกรรม เบอร์ 02-561-1111 ต่อ 1220-1221

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมที่ 1 โปรแกรมตรวจหาโรคไตในระยะเริ่มแรก

ราคา1,490
1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination )
2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( Fasting Blood Sugar )
3. ตรวจการทำงานไต (Creatinine)
4. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
5. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
6. ตรวจปัสสาวะ(Urine Examination)
7. ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Urine Protein/Creatinine Ratio)

โปรแกรมที่ 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ที่เป็นโรคไตแล้ว

ราคา2,490
1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination )
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( Fasting Blood Sugar )
4. ตรวจการทำงานไต (Creatinine)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
6. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
7. ตรวจระดับอิเลคโตรไลด์ในเลือด(Electrolyte)
8. ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด(Calcium)
9. ตรวจระดับฟอสฟอรัสในเลือด(Phosphorus)
10. ตรวจระดับอัลบูมินในเลือด (Albumin)
11. ตรวจปัสสาวะ(Urine Examination)
12. ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Urine Protein/Creatinine Ratio)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

-รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ.

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->