โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยวัคซีน

ป้องกันคุณ และคนที่คุณรัก ด้วยวัคซีนป้องกันโรคที่มีให้คุณได้เลือกตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิด เพื่อให้คุณหมดความกังวล ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ราคา600 - 19,500 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อายุรกรรม เบอร์ 02-561-1111 ต่อ 1220-1221

รายละเอียดแพคเกจ

1.วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี) (InfanrixHexa, Hexaxim) 1 เข็ม

ราคา1,995

-วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี)(InfanrixHexa, Hexaxim) 1 เข็ม

2.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ เด็ก 1 เข็ม

ราคา1,190

-วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ เด็ก 1 เข็ม

3.วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม

ราคา1,590

-วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม   

4.วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2 เข็ม

ราคา2,990

-วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2 เข็ม

5.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 1 เข็ม

ราคา2,130

-วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 1 เข็ม

6.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 2 เข็ม

ราคา4,190

-วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 2 เข็ม

7.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14ปี) 1 เข็ม

ราคา2,925

-วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14ปี) 1 เข็ม

8.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14ปี) 2 เข็ม

ราคา5,850

-วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14ปี) 2 เข็ม

9.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-15ปี) 2 เข็ม

ราคา13,500

-วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-15ปี) 2 เข็ม

10.วัคซีนป้องกัน 6 โรค+ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (InfanrixHexa + Syflorix) 1 เข็ม

ราคา3,990

-วัคซีนป้องกัน 6 โรค+ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (InfanrixHexa + Syflorix) 1 เข็ม

11.วัคซีนป้องกัน 6 โรค+โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Hexaxim + Prevnar 13) 1 เข็ม

ราคา4,540

-วัคซีนป้องกัน 6 โรค+โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Hexaxim + Prevnar 13) 1 เข็ม

12.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Boostagen) 1 เข็ม

ราคา1,090

-วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Boostagen)  1 เข็ม

13.วัคซีนป้องกัน 4 โรค (MMRV) (หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส) (Proquad 0.5 ml 1 เข็ม

ราคา2,290

-วัคซีนป้องกัน 4 โรค (MMRV) (หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส) (Proquad 0.5 ml 1 เข็ม

14.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Prevnar 13) 1 เข็ม

ราคา2,600

-วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Prevnar 13) 1 เข็ม

15.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Prevnar 13) 1เข็ม+วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ 1 เข็ม (เฉพาะในผู้ใหญ่)

ราคา2,990

- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ 1 เข็ม (เฉพาะในผู้ใหญ่)  

16.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumovax) 1 เข็ม

ราคา1,390

เข็ม        

17.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumovax) 1 เข็ม+วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เฉพาะในผู้ใหญ่)

ราคา1,990

     

18.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

ราคา1,790

-วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 1 เข็ม    

19.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 2 เข็ม

ราคา3,390

-วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ใหญ่ 2 เข็ม

20.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

ราคา790

-วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

21.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 3 เข็ม

ราคา2,290

-วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่  3 เข็ม

22.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี (Twinrix) 1 เข็ม

ราคา1,690

-วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี (Twinrix) 1 เข็ม

23.วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี (Twinrix) 3 เข็ม

ราคา4,990

-วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี (Twinrix) 3 เข็ม

24.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap (Adacel), Tdap (Boostrix) 1 เข็ม

ราคา990

-วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap (Adacel), Tdap (Boostrix) 1 เข็ม

25.วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดผู้ใหญ่ (ZOSTAVAX) 1 เข็ม

ราคา5,800

-วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดผู้ใหญ่ (ZOSTAVAX) 1 เข็ม

26.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) 3 เข็ม (15-45ปี)

ราคา7,850

-วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์  (GARDASIL) 3 เข็ม (15-45ปี)

27.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) 3 เข็ม (15 ปีขึ้นไป)

ราคา19,500

-วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์  (GARDASIL) 3 เข็ม (15 ปีขึ้นไป)

28.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม+วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap (Adacel), Tdap(Boostrix) 1 เข็ม

ราคา1,550
-วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม+วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap (Adacel), Tdap(Boostrix) 1 เข็ม

29.วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแบบ Pre – Exposture 2 เข็ม (Verorab, Speeda)

ราคา1,349

-วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแบบ Pre – Exposture 2 เข็ม (Verorab, Speeda)

30.วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 3 เข็ม

ราคา7,800

-วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 3 เข็ม

31.Liraglutide Injection (Saxenda) 3.0 mg 3 เข็ม

ราคา11,000

-Liraglutide Injection (Saxenda) 3.0 mg 3 เข็ม

32.Liraglutide Injection (Saxenda) 3.0 mg 5 เข็ม

ราคา17,900

-Liraglutide Injection (Saxenda) 3.0 mg 5 เข็ม         

33.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม

ราคา600

-วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม

34.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 2 เข็ม (2 ท่าน)

ราคา1,100

-วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 2 เข็ม (2 ท่าน)      

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

-ข้อ 1 – 34 รวมค่าเวชภัณฑ์/ค่าฉีดยา (ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์)
เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565
-การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
โปรแกรมในโปรโมชั่น 10,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน กับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ เฉพาะโปรแกรม Lasik สามารถผ่อนชำระ 0 % นาน 6 เดือน กับบัตรที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->