โปรโมชั่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงผู้หญิง

เมื่อคุณมีความเสี่ยง หรือมีอาการสงสัยบ่งชี้ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูก หรือพบผลตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ รพ.วิภาวดี ได้จัดโปรกแกรมการตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยการส่องกล้อง เพื่อค้นหาโรคและรักษาได้ทันท่วงที

ราคา1,590 - 4,590 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โทร 02-561-1111 กด 2219-20

รายละเอียดแพคเกจ

1.ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening ZThin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)

ราคา1,590

-

2.ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอดเพื่อดู รังไข่ มดลูกปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path /Liqui-Prep)Plus Vaginal Ultrasound

ราคา2,590
-

3.ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)Plus HPV Screening)

ราคา2,990
-

4.ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีและตรวจอัลตราซาวด์ช่องคลอดเพื่อดูรังไข่ มดลูก ปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep) Plus HPV Screening, Plus Vaginal Ultrasound)

ราคา4,590
-

5.ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์พร้อมพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Digital Mammogram/Ultrasound/Specialist Counseling)

ราคา4,590
-

6.ตรวจค้นหามะเร็งรังไข่

ราคา3,500

6.1 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด เพื่อดูรังไข่ มดลูก (Vagina Ultrasound)    6.2 ตรวจเลือดเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ (CA125 และ HE4 (Human Epididymal Protein4)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

- ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ระดับ mRNA ด้วยวิธี Aptima รับของที่ระลึก
- ข้อ 2.5 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 561-1111 ต่อ 4142-4143 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
- ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->