โปรโมชั่น โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ Senior หญิง รับโปรแกรม Healthy A เพิ่ม

ถึงเวลาแล้วรึยังที่จะต้องดูแล คนสำคัญของคุณ เพื่อให้ท่านได้อยู่กับคุณไปอีกนาน มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ทำกิจวัตรประจำวันที่ท่านชอบได้อย่างเต็มที่ ใส่ใจดูแลท่านด้วย โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ Senior หญิง อายุมากกว่า 60 ปี แทนความรัก ความห่วงใยต่อท่าน

ราคา19,000 - 19,000 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.02-561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสำหรับผู้สูงอายุ Senior หญิง รับโปรแกรม Healthy A เพิ่ม

ราคา19,000

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination           

   2.ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination             

   3.ตรวจกระดูกและข้อเสื่อม โดยแพทย์เฉพาะทาง Bone and Joint Examination

   4.ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination        

   5.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count

   6.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting blood sugar

   7.ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBAIC

   8.ตรวจการทำงานของไต BUN , Creatinine      

   9.ตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT,Alkaline Phosphatase,Billirubin,  Direct Bilirubin, TotalProtein,Albumin,Globulin

  10.ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol, Triglyceride,HDL-C,LDL-C

  11.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP

  12.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA

  13.ตรวจปัสสาวะ Urine exam

  14.ตรวจหาพยาธิและเลือดในอุจจาระ Stool exam / Occult blood

  15.ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid          

  16.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X -ray  

  17.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound  Whole Abdomen

  18.ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน Bone Mineral Density 2 parts

  19.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

  20.ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI

  21.ตรวจการทำงานของหัวใจในขณะออกกำลังกาย EST หรือ ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ ECHO

  22.ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ Digital Mammogram / Ultrasound

  23.ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก Cervical Cancer Screening (ThinPrep / SurePath)

  24.คูปองอาหาร           

  25.สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

  

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1.กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
2.ระยะเวลาบริการ 3-4 ชั่วโมง 
3.เริ่มวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565 แถมโปรแกรม Healthy A และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
4.เริ่มวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 แถมโปรแกรม Healthy A
5.ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->