Package ตรวจภูมิแพ้ผิวหนัง Skin Prick Test

เนื่องจากปัจจุบันเด็กเป็นภูมิแพ้กันค่อนข้างเยอะ ทำให้ผู้ปกครองมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการแพ้ของลูกว่าเกิดจากอะไรและแพ้อะไร ซึ่งปัจจุบันมีวิธีทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือ Skin Prick Test เพื่อใช้ในการทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ โดยการตรวจหาปฎิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ผ่านการสะกิดบริเวณผิวหนัง เพื่อตรวจหาว่าแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดบ้าง

ราคา1,590 - 2,390 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกุมารเวช โทร.02-561-1111 ต่อ 4220, 4221

รายละเอียดแพคเกจ

1. Package ตรวจภูมิแพ้ผิวหนัง Skin Prick Test 10 จุด

ราคา1,590
ตรวจภูมิแพ้ผิวหนัง Skin Prick Test 10 จุด

2. Package ตรวจภูมิแพ้ผิวหนัง Skin Prick Test 15 จุด

ราคา2,390
ตรวจภูมิแพ้ผิวหนัง Skin Prick Test 15 จุด

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->