โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check up

ถึงเวลาแล้วสิ วันเกิดปีนี้ให้ของขวัญกับตัวเองด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check up พร้อมรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่ม เพื่อพร้อมลุยงานต่อแบบสุขภาพดี ไร้กังวลและเฝ้าระวังได้ตรงจุด

ราคา4,700 - 4,700 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.02-561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check up

ราคา4,700

1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination) 

ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต,วัดชีพจร,ดัชนีมวลกาย (BMI)

2.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray) 

3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

4.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

5.ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)

6.ตรวจการทำงานของไต (Bun, Creatinine)

7.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)

8.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk)

9. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)

10.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

11.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้ลำไส้ (CEA)

12.ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)

13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  

14.ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง (Ultrasound  upper Abdomen  Or  Ultrasound lower Abdomen )

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

-เดือนกรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2565 โปรแกรมนี้รับ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->