โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check up

ถึงเวลาแล้วสิ วันเกิดปีนี้ให้ของขวัญกับตัวเองด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check up พร้อมรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่ม เพื่อพร้อมลุยงานต่อแบบสุขภาพดี ไร้กังวลและเฝ้าระวังได้ตรงจุด

ราคา4,700 - 4,700 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.02-561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check up

ราคา4,700

1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination)  ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต,วัดชีพจร,ดัชนีมวลกาย(BMI)2.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก(Chest  X- ray) 3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)4.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)5.ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)6.ตรวจการทำงานของไต(Bun,Cretinine)7.ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)8.ตรวจการทำงานของตับ(SGOT , SGPT,Alk)9. ตรวจระดับกรดยูริค(Uric  acid)10.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)11.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้ลำไส้ (CEA)12.ตรวจปัสสาวะ(Urine exam)13.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)  14.ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง ( Ultrasound  upper Abdomen  Or  Ultrasound lower Abdomen )

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

-เดือนกรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2565 โปรแกรมนี้รับ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->