โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy C ซื้อผ่าน Website รับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy A

สำหรับชาย - หญิง ที่มีอายุ 30-40 ปี สำหรับผู้ที่เริ่มให้ความสำคัญกับสุขถาพ ซึ่งการตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของคุณว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติ จะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขี้น เพราะถ้ามีการตรวจสุขภาพทุกปี จะลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล

ราคา6,800 - 6,800 ฿
หมดเขต 31 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.02-561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy C ซื้อผ่าน Website รับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy A

ราคา6,800

รายละเอียดการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)

3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

4. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)

5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)

6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)

7. ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)

8. ตรวจการทำงานของตับ (Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin )

9. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)

10. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)

11. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)

12. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)

13. คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher) เงื่อนไขการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ 

1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด (ยกเว้นน้ำเปล่า และยาที่รับประทานประจำ) 

2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด (เสื้อแขนสั้น) 

3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 

4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจสุขภาพประมาณ 1 สัปดาห์ 

5. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

รายละเอียดโปรโมชั่น
-โปรแกรม Healthy C ชาย,หญิง ราคา 6,800 บาท มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy A มูลค่า 3,200 บาท

เงื่อนไข
-ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy C ผ่าน Website เท่านั้นจะได้รับโปรแกรม Healthy A
-ลูกค้าจะเอกสารรับสิทธิตรวจโปรแกรม Healthy A ผ่านทาง E-mail เป็นหลักฐานเข้ารับบริการตรวจสุขภาพถึง 30 กันยายน
-เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน -31 สิงหาคม 2565

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->