โปรแกรมตรวจประเมินสุขภาพหลังติดเชื้อ Covid-19 Post Covid

เมื่อ Covid-19 ก็เป็นแล้ว บางคนถึงขนาดเป็นซ้ำก็แล้ว หมดกังวลกับสุขภาพหลังติด covib-19 ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อ Covid-19 ทั้งระดับ เขียว เหลือง แดง สุดคุ้ม เมื่อซื้อผ่าน online ภายใน 31 ก.ค นี้เท่านั้น ราคา 1,805 - 9,310 บาท จากราคา 1,900 -9,800 บาท

ราคา1,805 - 9,310 ฿
หมดเขต 31 กรกฎาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.02-561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรม 1 ผู้ป่วยสีเขียว ปกติ 1,900 ซื้อผ่าน website 1,805

ราคา1,805

1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  (Physical Examination)               



2.ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest  X- ray)              



3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)                                       



4.ตรวจการทำงานของไต  (Bun,Cretinine)                      



5.ตรวจการทำงานของตับ  (SGOT , SGPT)



6.ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน Sars-CoV-2 lgG (Quantitative)

โปรแกรม 2 ผู้ป่วยสีเหลือง หรือ แดง ปกติ 3,800 ซื้อผ่าน website

ราคา3,610

1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  (Physical Examination)               



2.ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest  X- ray)              



3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)                   



4.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (Fasting blood sugar)                   



5.ตรวจการทำงานของไต  (Bun,Cretinine)                      



6.ตรวจการทำงานของตับ  (SGOT , SGPT)                      



7.ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)              



8.ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)               



9.ตรวจปริมาณ Vitamin D  ( 25-OH Vitamin D Total)                  



10.ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน Sars-CoV-2 lgG (Quantitative)

โปรแกรม 3 ผู้ป่วยสีเหลือง หรือ แดง ปกติ 9,800 ซื้อผ่าน website

ราคา9,310

1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  (Physical Examination)               



2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)                   



3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (Fasting blood sugar)                   



4.ตรวจการทำงานของไต  (Bun,Cretinine)                      



5.ตรวจการทำงานของตับ  (SGOT , SGPT)                      



6.ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)              



7.ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)               



8.ตรวจปริมาณ Vitamin D  ( 25-OH Vitamin D Total)                  



9.ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน Sars-CoV-2 lgG (Quantitative)                     



10.ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (CT Chest)                    

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

ข้อแนะนำ
-ท่านสามารถตรวจสุขภาพโปรแกรมประเมินสุขภาพหลังติด Covid-19 เมื่อกักตัวหรือรักษาตัวครบ 14 วัน
- ผู้ป่วยสีเขียว : ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
- ผู้ป่วยสีเหลือง หรือ แดง : ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้เล็กน้อยและยาที่รับประทานประจำ)
-รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
เงื่อนไข
-ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2565 สามารถใช้บริการได้ถึง 30 กันยายน 2565

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->