โปรแกรมตรวจประเมินสุขภาพหลังติดเชื้อ Covid-19

เมื่อ Covid-19 ก็เป็นแล้ว บางคนถึงขนาดเป็นซ้ำก็แล้ว หมดกังวลกับสุขภาพหลังติด Covid-19 ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อ Covid-19 ทั้งระดับเขียว เหลือง แดง

ราคา1,805 - 9,310 ฿
หมดเขต 31 กรกฎาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.02-561-1111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรม 1 ผู้ป่วยสีเขียว ปกติ 1,900 ซื้อผ่าน online

ราคา1,805

1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  (Physical Examination)               2.ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest  X- ray)              3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)                                       4.ตรวจการทำงานของไต  (Bun,Cretinine)                      5.ตรวจการทำงานของตับ  (SGOT , SGPT)6.ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน Sars-CoV-2 lgG (Quantitative)         

โปรแกรม 2 ผู้ป่วยสีเหลือง หรือ แดง ปกติ 3,800 ซื้อผ่าน online

ราคา3,610

1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  (Physical Examination)               2.ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest  X- ray)              3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)                   4.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (Fasting blood sugar)                   5.ตรวจการทำงานของไต  (Bun,Cretinine)                      6.ตรวจการทำงานของตับ  (SGOT , SGPT)                      7.ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)              8.ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)               9.ตรวจปริมาณ Vitamin D  ( 25-OH Vitamin D Total)                  10.ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน Sars-CoV-2 lgG (Quantitative)       

โปรแกรม 3 ผู้ป่วยสีเหลือง หรือ แดง ปกติ 9,800 ซื้อผ่าน online

ราคา9,310

1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  (Physical Examination)               2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)                   3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (Fasting blood sugar)                   4.ตรวจการทำงานของไต  (Bun,Cretinine)                      5.ตรวจการทำงานของตับ  (SGOT , SGPT)                      6.ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)              7.ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)               8.ตรวจปริมาณ Vitamin D  ( 25-OH Vitamin D Total)                  9.ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน Sars-CoV-2 lgG (Quantitative)                     10.ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (CT Chest)                    

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->