โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพ

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา600 - 19,500 ฿
หมดเขต 31 มกราคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วัคซีน (แผนกอายุรกรรม) / โทร.02-561-1111 ต่อ 1221, 1222

รายละเอียดแพคเกจ

1. วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี) (InfanrixHexa, Hexaxim) 1 เข็ม

ราคา1,995
วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ตับอักเสบบี) (InfanrixHexa, Hexaxim) 1 เข็ม

แพคเกจเสริม

2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ 1 เข็ม

ราคา1,190 ฿

3. วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม

ราคา1,590 ฿

4. วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2 เข็ม

ราคา2,990 ฿

5. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 1 เข็ม

ราคา2,130 ฿

6. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Synflorix) 2 เข็ม

ราคา4,190 ฿

7. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14ปี) 1 เข็ม

ราคา2,925 ฿

8. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-14ปี) 2 เข็ม

ราคา5,850 ฿

9. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) (9-15ปี) 2 เข็ม

ราคา13,500 ฿

10. วัคซีนป้องกัน 6 โรค+ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (InfanrixHexa + Syflorix) 1 เข็ม

ราคา3,990 ฿

11. วัคซีนป้องกัน 6 โรค+โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Hexaxim + Prevnar 13) 1 เข็ม

ราคา4,540 ฿

12. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Boostagen) 1 เข็ม

ราคา1,090 ฿

13. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Prevnar 13) 1 เข็ม

ราคา2,600 ฿

14. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Prevnar 13) 1เข็ม + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์1 เข็ม (เฉพาะในผู้ใหญ่)

ราคา2,990 ฿

15. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumovax) 1 เข็ม

ราคา1,390 ฿

16. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumovax) 1เข็ม + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์1 เข็ม (เฉพาะในผู้ใหญ่)

ราคา1,990 ฿

17. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Havrix 1,440) 1 เข็ม

ราคา1,790 ฿

18. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Havrix 1,440) 2 เข็ม

ราคา3,390 ฿

19. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 1 เข็ม

ราคา790 ฿

20. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ 3 เข็ม

ราคา2,290 ฿

21. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี (Twinrix) 1 เข็ม

ราคา1,690 ฿

22. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ-บี (Twinrix) 3 เข็ม

ราคา4,990 ฿

23. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap ( Adacel), Tdap (Boostrix) 1 เข็ม

ราคา990 ฿

24. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดผู้ใหญ่ (ZOSTAVAX) 1 เข็ม

ราคา5,800 ฿

25. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL) 3 เข็ม (15-45ปี)

ราคา7,850 ฿

26. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL) 3 เข็ม (15 ปีขึ้นไป)

ราคา19,500 ฿

27. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม + วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Tdap (Adacel), Tdap(Boostrix) 1 เข็ม

ราคา1,550 ฿

28. วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแบบ Pre – Exposture 2 เข็ม (Verorab, Speeda)

ราคา1,349 ฿

29. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 3 เข็ม

ราคา7,800 ฿

30. Liraglutide Injection (Saxenda) 3.0 mg 3 เข็ม

ราคา11,000 ฿

31. Liraglutide Injection (Saxenda) 3.0 mg 5 เข็ม

ราคา17,900 ฿

32. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 1 เข็ม

ราคา600 ฿

33. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 0.5 ml 2 เข็ม (2 ท่าน)

ราคา1,100 ฿
หมายเหตุ :

หมายเหตุ : ข้อ 1 – 33 รวมค่าเวชภัณฑ์/ค่าฉีดยา (ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์)

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
- โปรแกรมในโปรโมชั่น 10,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน กับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ
- เฉพาะโปรแกรม Lasik สามารถผ่อนชำระ 0 % นาน 6 เดือน กับบัตรที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->