โปรแกรม LASIK

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา1,500 - 46,000 ฿
หมดเขต 31 มกราคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เลสิค โทร.02-5611111 ต่อ 4312, 4313

รายละเอียดแพคเกจ

1. โปรแกรม LASIK วิธีการ PRK ราคา 1 ตา

ราคา33,000
โปรแกรม LASIK วิธีการ PRK ราคา 1 ตา

แพคเกจเสริม

2. โปรแกรม LASIK วิธีการ PRK ราคา 2 ตา

ราคา46,000 ฿

3. โปรแกรม LASIK วิธีการ LASIK ราคา 1 ตา

ราคา37,000 ฿

4. โปรแกรม LASIK วิธีการ LASIK ราคา 2 ตา

ราคา46,000 ฿

5. ราคาตรวจประเมินสายตา

ราคา1,500 ฿
หมายเหตุ :

1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2565 โดยรับบริการตรวจสุขภาพก่อน 31 ม.ค.65 เท่านั้น
3. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->