โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา3,200 - 15,999 ฿
หมดเขต 31 มกราคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ 0-2561-1111 ต่อ 1322, 1323

รายละเอียดแพคเกจ

1. Heart – Platinum Program

ราคา15,999
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นผู้ที่มีประวัติ โรคเรื้อรังและต้องการตรวจหัวใจ
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
4.ตรวจหาค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
5.ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine to GFR)
6.ตรวจหากรดยูริค (Uric acid)
7.ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT)
8.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
9.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglycerides)
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL- Cholesterol)
11.ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol)
12.การตรวจหาอัตราความเสี่ยงการอักเสบของหลอดเลือด(hs-CRP)
13.ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine Analysis)
14.ตรวจหาไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbumin in Urine)
15.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - ray)
16.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
17.ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
18.ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise stress test)
19.ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)
20.ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอ (CIMT)
21.ตรวจแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจ (Calcium score)
22.คูปองอาหาร

2. Heart – screening Program

ราคา7,999
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง วูบ หน้ามืด หัวใจเต้นช้าและสมาชิกใน ครอบครัวมีประวัติ โรคหัวใจ เบาหวาน ไขมันสูง หรือความดันโลหิต
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
4.ตรวจหาค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
5.ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine to GFR)
6.ตรวจหากรดยูริค (Uric acid)
7.ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT)
8.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
9.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglycerides)
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL- Cholesterol)
11.ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol)
12.ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine Analysis)
13.ตรวจหาไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbumin in Urine)
14.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - ray)
15.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
16.ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
17.คูปองอาหาร

3.Healthy Heart Program

ราคา5,999
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกและสมาชิกใน ครอบครัว มีประวัติ โรคหัวใจ เบาหวาน ไขมันสูง หรือความดันโลหิต
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
4.ตรวจหาค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
5.ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine to GFR)
6.ตรวจหากรดยูริค (Uric acid)
7.ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT)
8.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
9.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglycerides)
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL- Cholesterol)
11.ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Cholesterol)
12.ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine Analysis)
13.ตรวจหาไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbumin in Urine)
14.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - ray)
15.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
16.ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise stress test)
17.คูปองอาหาร

4.Hypertension

ราคา7,999
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ อาทิ โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมองแตก เพื่อเป็นการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ทางรพ.วิภาวดีจึงได้จัดโปรแกรมดังกล่าวขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ Cardiologist Examination
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
4. ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด Hemoglobin A1c (HbA1C)
5. ตรวจไขมันในเลือดที่มีความหนาแน่นสูง High Density Lipoprotein (HDL)
6. ตรวจไขมันในเลือดที่มีความหนาแน่นต่ำ Low Density Lipoprotein (LDL)
7. ตรวจระดับคอเลสเตอรอล Cholesterol
8. ตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ Triglycerides
9. ตรวจกรดยูริก Uric Acid
10. ตรวจการทำงานของไต Creatinine With eGFR
11. ตรวจเกลือแร่ของเลือด Electrolyte
12. ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ Urinalysis (UA)
13. ตรวจไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ Urinary Albumin To Creatinine Ratio (UACR/MAU)
14. การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (ท่ายืน) CXR (PA UPRIGHT)
15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 Lead
16. การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI (CAVI)
17. ตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงที่หัวใจและแสดงการเคลื่อนไหวของหัวใจ Echocardiography
18. คูปองอาหาร

แพคเกจเสริม

5. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน(Echocardiogram)

ราคา3,900 ฿

6. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย(Exercise stress test)

ราคา3,200 ฿
หมายเหตุ :

1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าตรวจและรักษาอื่นๆ เพิ่มเติม
2. ผู้ซื้อไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3 สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2565 โดยรับบริการตรวจสุขภาพก่อน 31 ม.ค.65 เท่านั้น
4. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->