โปรแกรมตรวจพิเศษ

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา1,900 - 7,000 ฿
หมดเขต 31 มกราคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกรังสีวินิจฉัย 02-561-1111 ต่อ 2021, 2022

รายละเอียดแพคเกจ

1. ตรวจความหนาแน่นกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Parts)

ราคา1,900
ตรวจความหนาแน่นกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Parts)

แพคเกจเสริม

2. การตรวจกระดูกสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เบื้องต้น (MRI Screening Whole Spine)

ราคา6,000 ฿

3. การตรวจสมองเสื่อมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น (MRI Brain check – up)

ราคา7,000 ฿

4. ตรวจปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score)

ราคา4,000 ฿
หมายเหตุ :

1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2565 โดยรับบริการตรวจสุขภาพก่อน 31 ม.ค.65 เท่านั้น
3. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->