โปรแกรมตรวจสุขภาพความเสี่ยงผู้หญิง

Good Healthy Good Life 2022 สุขภาพดี ชีวิตดี

ราคา1,590 - 4,590 ฿
หมดเขต 31 มกราคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสูตินรี โทร.02-0581111 ต่อ 2219,2220 เฉพาะข้อ 5 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร.02-0581111 ต่อ 4142-3

รายละเอียดแพคเกจ

1.1 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก(Cervical Cancer Screening (Thin Prep /Liqui-Prep)

ราคา1,590
ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก(Cervical Cancer Screening (Thin Prep /Liqui-Prep)

แพคเกจเสริม

1.2 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอดเพื่อดู รังไข่ มดลูกปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/ Liqui-Prep)Plus Vaginal Ultrasound)

ราคา2,590 ฿

1.3 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/ Liqui-Prep)Plus HPV Screening)

ราคา2,990 ฿

1.4 ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีและตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องคลอดเพื่อดูรังไข่ มดลูก ปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/ Liqui-Prep) Plus HPV Screening, Plus Vaginal Ultrasound)

ราคา4,590 ฿

1.5 ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์พร้อมพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Digital Mammogram/Ultrasound/Specialist Counseling)

ราคา3,190 ฿

1.6 ตรวจค้นหามะเร็งรังไข่ 1.6.1 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด เพื่อดูรังไข่ มดลูก (Vagina Ultrasound) 2.6.2 ตรวจเลือดเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ (CA125 และ HE4 (Human Epididymal Protein4)

ราคา3,500 ฿
หมายเหตุ :

1. ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ระดับ mRNA ด้วยวิธี Aptima รับของที่ระลึก
2. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
3. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2565 โดยรับบริการตรวจสุขภาพก่อน 31 ม.ค.65 เท่านั้น
4. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->