โปรแกรมตรวจประเมินสุขภาพหลังติดเชื้อ Covid-19

ติดเชื้อ Covid - 19 แล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่าสุขภาพร่างกายคุณ ยังปกติเหมือนเดิมไม เพื่อให้หายจากความกังวลในเรื่องดังกล่าว รพ. วิภาวดีได้จัดทำโปรแกรมสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 และหายแล้ว ต้องการประเมินสุขภาพ เพื่อการดูแลร่างกายต่อไป

ราคา3,900 - 3,900 ฿
หมดเขต 31 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.02-0581111 ต่อ 2110, 2111 เวลาทำการ 07.00-16.00 น.

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจประเมินสุขภาพหลังติดเชื้อ Covid-19

ราคา3,900
รายการตรวจสุขภาพ (List of Check - Up)

1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2 ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
3 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
4 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
5 ตรวจการทำงานของไต (Bun,Cretinine)
6 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT)
7 ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
8 ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
9 ตรวจปริมาณ Vitamin D ( 25-OH Vitamin D Total)
10 ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน Sars-CoV-2 lgG (Quantitative)
11 การประเมินสุขภาพใจเบื้องต้นหลังติดเชื้อ Covid - 19 (โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ)
12 คูปองอาหาร (Complimentary Breakfast Voucher)

เงื่อนไขการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 9 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด (ยกเว้นน้ำเปล่า และยาที่รับประทานประจำ)
2. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด (เสื้อแขนสั้น)
3. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
4. กรุณางดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนตรวจสุขภาพประมาณ 1 สัปดาห์
5. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาพยาบาลอื่นๆ (นอกเหนือจากรายการข้างต้น)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2 สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2564 โดยรับบริการตรวจสุขภาพก่อน 31 ธ.ค.64 เท่านั้น
3. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->