โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday’s Check Up

Staying Healthy Fights Covid – 19 สุขภาพสดใสสู้ภัยโควิด

ราคา4,900 - 4,900 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.02-0581111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday’s Check Up

ราคา4,900
รายการตรวจสุขภาพ / DESCRIPTION
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, ดัชนีมวลกาย (BMI)
3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
7. ตรวจการทำงานของไต (Bun, Creatinine)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, AIK)
10. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
11. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
12. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งสำไส้ (CEA)
13. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
14. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
15. ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง (1 ส่วน)
(Ultrasound upper or lower abdomen)
16. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 parts)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2 สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
3. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->