โปรแกรมดูแลสุขภาพหลังรับวัคซีนป้องกัน Covid – 19

Staying Healthy Fights Covid – 19 สุขภาพสดใสสู้ภัยโควิด

ราคา790 - 2,290 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.02-0581111 ต่อ 2110, 2111

รายละเอียดแพคเกจ

1. โปรแกรม After Vaccine P1 / Ab

ราคา1,500
รายการตรวจ
1. ตรวจประเมินภาวะสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
2. ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน SARS-Co V-12 lg (Quantitative)

2. โปรแกรม After Vaccine P2 / Ab + Flu

ราคา2,290
รายการตรวจ
1. ตรวจประเมินภาวะสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
2. ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน SARS-Co V-12 lg (Quantitative)
3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

3. โปรแกรม After Vaccine P3 / Ab

ราคา790
รายการตรวจ
1. ตรวจประเมินภาวะสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

4. โปรแกรม After Vaccine P4

ราคา1,900
รายการตรวจ
1. ตรวจประเมินภาวะสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
4. ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน SARS-Co V-12 lg (Quantitative)

แพคเกจเสริม

หมายเหตุ :

1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2 สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
3. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->