โปรแกรมตรวจสุขภาพศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (V – Precision)

Staying Healthy Fights Covid – 19 สุขภาพสดใสสู้ภัยโควิด

ราคา2,890 - 22,990 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (V – Precision) โทร 02-058-1111ต่อ 2127

รายละเอียดแพคเกจ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ชะลอวัย Basic (Male)

ราคา13,990
รายการตรวจ / DESCRIPTION
1.ตรวจวิเคราะห์ Body Score (BMI, Body fat, Visceral fat level, Basal metabolismMuscle, Bone mass, Water)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
4.ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (ตรวจระดับน้ำตาลสะสม)
5.ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine)
6.ตรวจกรดยูริค (uric acid)
7.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
8.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
9.ตรวจเลือดสารเกลือแร่ในร่างกาย(Electrolytes)
10.ตรวจระดับวิตามิน ดี (Vitamin D ( 25 hydroxy vitamin)
11.ตรวจฮอร์โมนเพศในร่างกาย (Estradiol (E2)
12. ตรวจภาวะต่อมหมวกไตอ่อนล้า (DHEAS)
13.ตรวจการอักเสบของของหลอดเลือดทั่วร่างกาย (Homocysteine)
14.ตรวจการอักเสบของร่างกาย (C-Reactive Protein/HS-CRP)
15.ตรวจหาระบบฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ตัวหลัก (TSH)
16.ตรวจฮอร์โมนเพศชาย(SHBG)
17.ตรวจหาฮอร์โมนเกี่ยวกับพละกำลัง (Free testosterone)
18.ตรวจหาฮอร์โมนเกี่ยวกับพละกำลัง (Free testosterone)
19.คูปองอาหาร

*หมายเหตุ : รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ เรียบร้อยแล้ว

2.โปรแกรมตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ชะลอวัย Basic (FeMale)

ราคา12,990
รายการตรวจ / DESCRIPTION
1.ตรวจวิเคราะห์ Body Score (BMI, Body fat, Visceral fat level, Basal metabolismMuscle, Bone mass, Water)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
4.ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (ตรวจระดับน้ำตาลสะสม)
5.ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine)
6.ตรวจกรดยูริค (uric acid)
7.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
8.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
9.ตรวจเลือดสารเกลือแร่ในร่างกาย(Electrolytes)
11.ตรวจฮอร์โมนเพศในร่างกาย (Estradiol (E2)
12. ตรวจภาวะต่อมหมวกไตอ่อนล้า (DHEAS)
13.ตรวจการอักเสบของของหลอดเลือดทั่วร่างกาย (Homocysteine)
14.ตรวจการอักเสบของร่างกาย (C-Reactive Protein/HS-CRP)
15.ตรวจระบบอนุพันธ์ในฮอร์โมนเพศชาย (Progesterone)
16. .ตรวจหาระบบฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ตัวหลัก (TSH)
17. ตรวจหาฮอร์โมนเกี่ยวกับพละกำลัง (Free testosterone)
18. คูปองอาหาร

*หมายเหตุ : รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ เรียบร้อยแล้ว

3.โปรแกรมตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ชะลอวัย Advance (Male)

ราคา22,990
1.ตรวจวิเคราะห์ Body Score (BMI, Body fat, Visceral fat level, Basal metabolismMuscle, Bone mass, Water)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
4.ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (ตรวจระดับน้ำตาลสะสม)
5.ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine)
6.ตรวจกรดยูริค (uric acid)
7.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
8.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
9.ตรวจเลือดสารเกลือแร่ในร่างกาย(Electrolytes)
11.ตรวจฮอร์โมนเพศในร่างกาย (Estradiol (E2)
12. ตรวจภาวะต่อมหมวกไตอ่อนล้า (DHEAS)
13. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (FERITIN)
14.ตรวจการอักเสบของของหลอดเลือดทั่วร่างกาย (Homocysteine)
15.ตรวจการอักเสบของร่างกาย (C-Reactive Protein/HS-CRP)
16.ตรวจโกรทฮอร์โมนในร่างกาย (IGF-1)
17.ตรวจโกรทฮอร์โมนในร่างกาย (IGF-BP3)
18.ตรวจระบบอนุพันธ์ในฮอร์โมนเพศชาย (DHT)
19.ตรวจระบบอนุพันธ์ในฮอร์โมนเพศชาย (Progesterone)
20.ตรวจฮอร์โมนเพศชาย(SHBG)
21.ตรวจหาฮอร์โมนเกี่ยวกับพละกำลัง (Free testosterone)
22.ตรวจหาฮอร์โมนเกี่ยวกับพละกำลัง (Free testosterone)
23.คูปองอาหาร

*หมายเหตุ : รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ เรียบร้อยแล้ว

4.โปรแกรมตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ชะลอวัย Advance (FeMale)

ราคา18,990
1.ตรวจวิเคราะห์ Body Score (BMI, Body fat, Visceral fat level, Basal metabolismMuscle, Bone mass, Water)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
4.ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (ตรวจระดับน้ำตาลสะสม)
5.ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine)
6.ตรวจกรดยูริค (uric acid)
7.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
8.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
9.ตรวจเลือดสารเกลือแร่ในร่างกาย(Electrolytes)
10.ตรวจระดับไทรอยด์ (FT3, FT4, TSH)
11.ตรวจระดับวิตามิน ดี (Vitamin D ( 25 hydroxy vitamin)
12.ตรวจฮอร์โมนเพศในร่างกาย (Estradiol (E2)
13.ตรวจฮอร์โมนในรังไข่ (Luteinzing Hormone (LH))
14.ตรวจฮอร์โมนในการตกของรังไข่ (Follicle Stimulating Hormone (FSH)
15.ตรวจภาวะต่อมหมวกไตอ่อนล้า (DHEAS)
16.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (FERITIN)
17.ตรวจการอักเสบของของหลอดเลือดทั่วร่างกาย (Homocysteine)
18.ตรวจการอักเสบของร่างกาย (C-Reactive Protein/HS-CRP)
19.ตรวจโกรทฮอร์โมนในร่างกาย (IGF-1)
20.ตรวจโกรทฮอร์โมนในร่างกาย (IGF-BP3)
21.ตรวจระบบอนุพันธ์ในฮอร์โมนเพศชาย (Progesterone)
22.ตรวจหาฮอร์โมนเกี่ยวกับพละกำลัง (Free testosterone)
23.คูปองอาหาร

*หมายเหตุ : รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ เรียบร้อยแล้ว

5.โปรแกรมตรวจ Hormone Panal (Male)

ราคา6,990
รายการตรวจ / DESCRIPTION
1.ตรวจรายการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ( Physical Examination)
2.ตรวจระดับฮอร์โมนต่อมหมวกไต (DHEAS)
3.ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายชนิดอิสระ (Free testosterone)
4.ตรวจระดับฮอร์โมนหลักของเพศชายและหญิง ( Estradiol (E2))
5.ตรวจระดับฮอร์โมนโปรตีนเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิง (SHBG)
6.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ( PSA)
7.คูปองอาหาร

*หมายเหตุ : รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ เรียบร้อยแล้ว

6.โปรแกรมตรวจ Hormone Panal (FeMale)

ราคา5,990
รายการตรวจ / DESCRIPTION
1.ตรวจรายการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ( Physical Examination)
2.ตรวจระดับฮอร์โมนต่อมหมวกไต (DHEAS)
3.ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายชนิดอิสระ (Free testosterone)
4.ตรวจระดับฮอร์โมนหลักของเพศชายและหญิง ( Estradiol (E2))
5.ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง ( Progesterone)
6.คูปองอาหาร

*หมายเหตุ : รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ เรียบร้อยแล้ว

แพคเกจเสริม

7.โปรแกรม Fibro Scan (เป็นโปรแกรมตรวจไขมันพอกและผังพืดในตับ)

ราคา2,890 ฿

8.โปรแกรม Food gutPanal(เป็นโปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด + ภูมิแพ้อาหารเฉียบพลัน 20 ชนิด และภูมิแพ้สิ่งแวดล้อม 20 ชนิด)

ราคา18,950 ฿

9.Diabetic Management Panel (ตรวจวิเคราะห์เบาหวานเชิงลึก)

ราคา9,290 ฿
หมายเหตุ :

1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2. โปรแกรมในโปรโมชั่น 10,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน กับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ
3 สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
4. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->