โปรแกรมตรวจสุขภาพความเสี่ยงผู้หญิง

Staying Healthy Fights Covid – 19 สุขภาพสดใสสู้ภัยโควิด

ราคา1,590 - 4,590 ฿
หมดเขต 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสูตินรี โทร.02-0581111 ต่อ 2219,2220 เฉพาะข้อ 5 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร.02-0581111 ต่อ 4142-3

รายละเอียดแพคเกจ

1. ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)

ราคา1,590
ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)

แพคเกจเสริม

2. ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอดเพื่อดู รังไข่ มดลูกปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)Plus Vaginal Ultrasound)

ราคา2,590 ฿

3. ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep)Plus HPV Screening)

ราคา2,990 ฿

4. ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีและตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องคลอดเพื่อดูรังไข่ มดลูก ปีกมดลูก (Cervical Cancer Screening (Thin Prep/Sure Path/Liqui-Prep) Plus HPV Screening, Plus Vaginal Ultrasound)

ราคา4,590 ฿

5. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์พร้อมพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Digital Mammogram/Ultrasound/Specialist Counseling)

ราคา3,190 ฿

6. ตรวจค้นหามะเร็งรังไข่ / ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด เพื่อดูรังไข่ มดลูก (Vagina Ultrasound) / ตรวจเลือดเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ (CA125 และ HE4 (Human Epididymal Protein4)

ราคา3,500 ฿
หมายเหตุ :

** ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ระดับ mRNA ด้วยวิธี Aptima รับของที่ระลึก
1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2 สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
3. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ราคารวม 0
-->